četrtek, 28. april 2022

Odprto pismo o pravici do nameščanja poljubnega programja na vsako napravo

Za: Zakonodajalci v Evropski uniji

Kp: Državljani Evropske unije

Univerzalna pravica za prosto izbiro operacijskega sistema, programja in storitev

Zasnova programske opreme je ključnega pomena za okolje in trajnost izdelkov in strojne opreme. Sistemi in storitve proste programske opreme omogočajo ponovno uporabo, spremembo namembnosti in medopravilnost naprav. Univerzalna pravica do proste izbire operacijskih sistemov, programske opreme in storitev je ključnega pomena tudi za bolj trajnostno digitalno družbo.

Nenehna digitalizacija infrastruktur in storitev v zasebnem, javnem ali poslovnem okolju je povezana z naraščajočim številom elektronskih naprav, povezanih z internetom. Za proizvodnjo mnogih naprav je potrebnih več energije in naravnih virov, kot jo te porabijo v celotni življenjski dobi. Hkrati vse preveč teh naprav propade in jih ni mogoče popraviti preprosto zato, ker programska oprema preneha delovati ali se ne posodablja več.

Ko vnaprej nameščena programska oprema uporabnikom prepreči nadaljnjo uporabo strojne opreme, omejevalni modeli lastništva uporabnikom preprečujejo, da bi si sami pomagali do daljše uporabe svojih naprav. Omejitve segajo od fizičnega zaklepanja strojne opreme do tehnične nejasnosti z uporabo lastniške programske opreme in do pravnih omejitev prek licenc programske opreme in licenčnih pogodb za končne uporabnike. Na ta način proizvajalci pogosto preprečijo popravljanje, dostopnost in recikliranje naprav. Celo z nakupom kupci pogosto ne postanejo lastniki svojih naprav, zato svojimi napravami ne morejo početi, kar hočejo. Če ne moreš namestiti želenega programja na lastno napravo – je ne poseduješ.

Mi, podpisniki tega odprtega pisma,

  • prepoznavamo, da prost dostop do strojne in programske opreme določa, kako dolgo ali kako pogosto se lahko naprava uporablja ali ponovno uporablja;
  • izjavljamo, da sta podaljšana življenjska doba in ponovna uporabnost naših naprav neizogibna za bolj trajnostno digitalno družbo.

Zato pozivamo zakonodajalce po vsej Evropi, da izkoristijo zgodovinsko priložnost in omogočijo bolj trajnostno uporabo elektronskih izdelkov in naprav z univerzalno pravico do namestitve in izvajanja poljubne programske opreme na vsaki napravi. V ta namen zahtevamo naslednje:

Uporabniki imajo pravico prosto izbrati operacijske sisteme in programje, ki se izvajajo na njihovih napravah

Naši tablični računalniki, telefoni in druge povezane naprave so računalniki splošnega namena. Zamenjava programske opreme in operacijskih sistemov na teh napravah omogoča, da podaljšamo začetno življenjsko dobo naprave in v celoti izkoristimo strojno opremo le-te. Za možnost ponovne uporabe in spremembe namembnosti naših virov na ustvarjalen in trajnosten način potrebujemo univerzalno pravico za namestitev in razvoj poljubnih operacijskega sistema in programske opreme, ki si jih želimo, na vsako od naših naprav. Preprečiti je treba vse pravne, tehnične ali druge ovire za ponovno uporabo teh naprav za poljuben namen.

Uporabniki imajo pravico prosto izbrati med ponudniki storitev, s katerimi povezujejo svoje naprave

Uporabniki morajo imeti prosto izbiro ponudnikov storitev, povezanih s programsko opremo, kar pomeni, da lahko uporabljajo napravo enega proizvajalca s storitvijo drugega. Številni povezani odjemalci danes postanejo neuporabni samo zato, ker njihove spletne storitve prenehajo delovati. Prosta izbira storitev omogoča, da se ti odjemalci ponovno uporabijo s povezovanjem z drugo storitvijo.

Operacijski sistemi in vdelana programska oprema določajo možne interakcije med generičnimi tipali, moduli in sistemi s povezanimi spletnimi storitvami. Da lahko uporabniki uveljavljajo svobodno izbiro storitev, morajo imeti možnost uporabljati napravo enega proizvajalca s poljubno spletno storitvijo, ki bi jo lahko zagotovila poljubna tretja oseba ali sami. Povezane storitve kot tudi programska oprema na povezanih napravah in aplikacijah morajo nuditi medopravilnost in popolno funkcionalnost prvotnega namena naprave z uporabo odprtih standardov.

Naprave so medopravilne in združljive z odprtimi standardi

Zasnove in arhitekture programske opreme določajo dostopnost in združljivost strojne opreme prek standardov, gonilnikov, orodij in vmesnikov. Lastniška programska oprema in protokoli ovirajo konkurenco med proizvajalci, spodkopavajo popravljivost naprav in ustvarjajo umetno nezdružljivost različnih naprav znotraj iste infrastrukture. Medopravilnost posameznih naprav pa je ključnega pomena za ustvarjanje zadostnih, trajnostnih in dolgotrajnih infrastruktur IT. Za omogočanje medopravilnosti morajo proizvajalci zagotoviti, da so vsi podatki, potrebni za izvajanje primarne funkcije naprave, združljivi z odprtimi standardi in jih je mogoče z njimi uvoziti/izvoziti.

Izvorna koda gonilnikov, orodij in vmesnikov se objavlja pod prostim dovoljenjem

Manjše komponente naprave pogosto zahtevajo za delovanje posebne gonilnike, orodja in vmesnike. Uporabniki potrebujejo popoln dostop in prosto ponovno uporabnost izvorne kode teh gonilnikov, orodij in vmesnikov za analizo in integracijo naprave v niz medsebojno povezanih naprav različnih proizvajalcev. Ponovna uporaba izvorne kode je ključna tudi za uveljavljanje polne pravice do popravil za vse tretje osebe, od profesionalnih servisnih delavnic do popravljalnih kavarn in do končnih uporabnikov.

Prosta licenca je vsaka licenca, ki vsakomur daje štiri svobode: svobodo uporabe, študija, skupne rabe in izboljšanja programske opreme, vključno z licencami za prosto programsko opremo in odprtokodno programsko opremo. Obveznost objave gonilnikov, orodij in vmesnikov pod tako prosto licenco po vstopu na trg je ključna za poln dostop do naših naprav in uveljavljanje univerzalne pravice do popravila.

Slovenski prevod odprtega pisma v zapisu OpenDocument

Slovenski prevod odprtega pisma v zapisu PDF

EU Ecodesign: 38 organizacij zahteva pravico do dostopa in ponovne uporabe strojne opreme (v angl.)

Odprto pismo na spletišču Free Software Foundation Europe (FSFE) (v angl.)

Ni komentarjev:

Objavite komentar